TARPTAUTINĖ STUDENTŲ KONFERENCIJA „TEORIJA IR PRAKTIKA: STUDENTIŠKOS ĮŽVALGOS”

TARPTAUTINĖ STUDENTŲ KONFERENCIJA „TEORIJA IR PRAKTIKA: STUDENTIŠKOS ĮŽVALGOS“

Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ yra išskirtinis renginys, kuris ugdo studentų gebėjimus, susijusius su teorinių žinių ir praktinių įgūdžių taikymu analizuojant įvairias temas, ir sudaro palankias sąlygas studentams įsigilinti bei labiau įsitraukti į mokslinę veiklą. Konferencijos metu Lietuvos ir užsienio šalių studentams suteikiama galimybė susipažinti vieniems su kitais, pasidalinti turima patirtimi bei tinkamai pasirengti dalyvauti kituose moksliniuose – praktiniuose renginiuose.

STUDENTŲ KONFERENCIJOS TEMOS

Socialinio darbo, Teisės, Verslo ir Turizmo srityse.

STUDENTŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ KALBA IR STRAIPSNIO PRISTATYMAS

Studentų konferencijos pranešimų kalba – lietuvių ir anglų. Pranešimas turi būti paruoštas MS PowerPoint programa. Straipsnis gali būti parašytas lietuvių arba anglų kalba. Straipsnio anotacija turi būti parašyta anglų kalba.

Pranešimus prašome siųsti konferencijos organizatoriams iki 2018 11 05 el. paštu: konferencija@kolpingokolegija.lt, gavę komisijos atsiliepimus, konferencijos dalyviai turi atlikti pristatymų korekcijas. Pranešimo trukmė 7-10 min.

STRAIPSNIŲ IR KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ REIKALAVIMAI


ANNUAL INTERNATIONAL STUDENT’S CONFERENCE “THEORY AND PRACTICE: STUDENT INSIGHTS”

International Students’ Conference “Theory and Practice: Student Insights” is an event, which develops students’ abilities to apply theoretical knowledge and practical skills in the analysis of various topics. During the conference, Lithuanian and foreign students will have the opportunity to share their experience, get to know each other and to prepare for participation in other research and practical events.

CONFERENCE TOPICS

Student experience and perspectives in contemporary society in the following areas: Social work, Business, Law and Tourism

WORKING LANGUAGE

Conference languages are English and Lithuanian

REQUIREMENTS FOR PRESENTATIONS

Presentations must be prepared by MS PowerPoint. Presentation must be sent to organizers by e-mail: konferencija@kolpingokolegija.lt till 5th of November 2018 and corrected according to the comments of reviewers. Presentation time is 7-10 minutes

MORE INFORMATION

Konferencija vyks 2018 m. lapkričio 15 d.

Registruotis galima iki 2018 11 05

Straipsnio pateikimo data – iki 2018 11 05

Pranešimo pateikimo data – iki 2018 11 05


The conference will be held 15 November 2018

Please register till 5 November 2018 at: https://goo.gl/SqBMBB

Articles and/or presentations must be sent till 5 November 2018 by e-mail: konferencija@kolpingokolegija.lt

Informacija ruošiama.

Kolpingo kolegija/Kolping University of Applied Sciences

A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva

Žemėlapis / Maps