Kokybė

Kolpingo kolegija užtikrina studijų, mokslo ir kitos veiklos kokybę.

Vidinė Kolpingo kolegijos kokybės užtikrinimo sistema yra kuriama ir atnaujinama, remiantis: