Tiesioginis priėmimas

Tiesioginį priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktorės įsakymu sudaryta Kolegijos priėmimo komisija pagal 2016 m. priėmimo taisyklėse nustatytą tvarką ir terminus.

Tiesioginis priėmimas bus vykdomas nuo 2017 m. balandžio 1 d., Kolpingo kolegijoje, adresu Raguvos g. 7, Kaunas.

Šiuo metu vykdomas Tiesioginis priėmimas į Socialinio darbo vadybos, Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos bei Ekoturizmo nuolatines studijų programas.

PRIĖMIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

  • Asmens tapatybės kortelė arba pasas (originalas ir kopija);
  • Asmens fotonuotrauka (3×4);
  • Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalas ir kopija);
  • Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
  • Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • Visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
  • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • Kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

PRAŠYMO STUDIJUOTI KOLPINGO KOLEGIJOJE FORMA

PAPILDOMA INFORMACIJA

Informacija apie studijas ir priėmimą teikiama kolegijoje (Raguvos g. 7, Kaunas) darbo dienomis:

pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.,
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.;
pietų pertrauka: 12–13 val.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI
Tel. (8-37) 20 15 28, el. p. studijos@kolpingokolegija.lt