Tiesioginis priėmimas

Tiesioginį priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktorės įsakymu sudaryta Kolegijos priėmimo komisija pagal 2016 m. priėmimo taisyklėse nustatytą tvarką ir terminus.

Tiesioginis priėmimas bus vykdomas 2017 m. balandžio 1 – rugpjūčio 31 d. , Kolpingo kolegijoje, adresu Raguvos g. 7, Kaunas.

PRIĖMIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

  • Asmens tapatybės kortelė arba pasas (originalas ir kopija);
  • Asmens fotonuotrauka (3×4);
  • Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalas ir kopija);
  • Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
  • Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • Visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
  • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • Kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

 

PRAŠYMO STUDIJUOTI KOLPINGO KOLEGIJOJE FORMA

PAPILDOMA INFORMACIJA

Informacija apie studijas ir priėmimą teikiama kolegijoje (Raguvos g. 7, Kaunas) darbo dienomis:

pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.,
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.;
pietų pertrauka: 12–13 val.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI
Tel. (8-37) 20 15 28, el. p. studijos@kolpingokolegija.lt