ERASMUS


Erasmus chartija 2014-2020 metams

Kolpingo kolegijai suteikta Erasmus chartija aukštajam mokslui 2014-2020 metams. ERASMUS CHARTER

Pasirašydama Erasmus chartiją Kolpingo kolegija įsipareigojo prisidėti prie Europos aukštojo mokslo modernizavimo ir tarptautiškumo didinimo programos įgyvendinimo pagal prioritetus:

  • didinti prieinamumo lygius, tenkinant absolventų ir tyrėjų poreikius;
  • gerinti aukštojo mokslo kokybę;
  • gerinti kokybę per mobilumą ir užsienio bendradarbiavimą;
  • susieti aukštąjį mokslą, tyrimus ir verslą, siekiant kokybės bei regionų plėtros;
  • gerinti valdymą ir finansavimą.

Kolpingo kolegijos Erasmus mobilumo veiklos principai siekiant įgyvendinti šiuos penkis prioritetus yra išdėstyti Erasmus politikos nuostatose 2014-2020.


ERASMUS+ mobilumo išsiuntimo tvarkos reglamentai: studentams, dėstytojams