Mūsų dėstytojai

Ramunė Bagdonaitė – Stelmokienė

Lektorė, praktikė, Socialinės gerovės centro vadovė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė
Edukologijos doktorantė

Mokslinės veiklos kryptys:
Socialinio darbo studentų praktikos reikšmė ir ypatumai mokymosi procese, Socialinis darbas su socialinės rizikos vaikais, Neformalus jaunimo ugdymas, Paliktų vaikų psichosocialinės problemos, Vaiko globa, Edukologija, Savanorystė, Vaiko ir šeimos konsultavimo ypatumai socialiniame darbe.

Dr. Rūta Meištė

Socialinių mokslų daktarė, lektorė, Ekonomikos ir verslo centro vadovė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė
Anglų kalbos filologė

Mokslinių interesų kryptys:
bankroto prognozavimas ir krizinės situacijos diagnozavimas įmonėje.

Virginija Bortkevičienė

Lektorė

Išsilavinimas:
Edukologijos magistrė
Organizacijų vadybos magistrė
Edukologijos doktorantė

Mokslinės veiklos kryptys:
Verslumas ir inovacijos, verslumo ugdymas, inovacijų valdymas, mokymasis visą gyvenimą, bendrosios kompetencijos, žmogiškųjų išteklių valdymas.

Dr. Vida Lukamskienė

Socialinių mokslų daktarė, lektorė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinių paslaugų modernizavimas, rinkos modelio taikymas socialinių paslaugų sektoriuje viešojo valdymo kaitos kontekste.

Evelina Darulienė

Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Rokas Jankauskas

Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Teisės magistras

Dr. Iveta Varnagirytė – Kabašinskienė

Biomedicinos srities mokslų daktarė, lektorė

Išsilavinimas:
Biomedicinos srities (Ekologijos ir aplinkotyros kryptis) mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Aplinkotyra, bendroji ekologija, žmonėms teikiamos ekosistemų paslaugos ir darni plėtra.

Saulius Kromalcas

Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Verslo administravimo magistras

Mokslinės veiklos kryptys:
Marketingas, Marketingo tyrimai, Ženklodara, Turizmo verslo organizavimas.