Mūsų dėstytojai

Dr. Regina Navickienė

Išsilavinimas
Socialinių mokslų srities vadybos krypties daktarė

Mokslinių interesų kryptys
Turizmo vadyba, turizmo-verslo organizavimas, alternatyvios turizmo formos, ekoturizmas.
Viešbučių vadyba, turizmo teisė.

Ramunė Bagdonaitė – Stelmokienė

Kolpingo kolegijos direktorė. Lektorė, praktikė.

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė
Edukologijos doktorantė

Mokslinės veiklos kryptys:
Socialinio darbo studentų praktikos reikšmė mokymosi procese, socialinis darbas su socialinės rizikos grupėje esančiais vaikais, savaiminis mokymasis, vaiko globa, savanorystė.

Dr. Rūta Meištė

Socialinių mokslų daktarė, lektorė, Ekonomikos ir verslo centro vadovė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų Vadybos krypties daktarė, docentė
Anglų kalbos filologė

Mokslinių interesų kryptys:
Įmonių vadyba, personalo valdymas, verslininkystė, verslo tyrimai.
Krizinės situacijos diagnozavimas įmonėje.
Profesinė anglų kalba, Verslo anglų kalba

Dr. Vida Lukamskienė

Socialinių mokslų daktarė, lektorė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinių paslaugų modernizavimas, rinkos modelio taikymas socialinių paslaugų sektoriuje viešojo valdymo kaitos kontekste.

Josef Persie

Lektorius, vokiečių kalbos dėstytojas

Išsilavinimas:
Filosofijos ir teologijos magistras

Mokslinių interesų kryptys:
Filologija, istorija.

Evelina Darulienė

Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Rokas Jankauskas

Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Teisės magistras

Dr. Iveta Varnagirytė – Kabašinskienė

Biomedicinos srities mokslų daktarė, lektorė

Išsilavinimas:
Biomedicinos srities (Ekologijos ir aplinkotyros kryptis) mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Aplinkotyra, bendroji ekologija, žmonėms teikiamos ekosistemų paslaugos ir darni plėtra.