Mūsų dėstytojai

Ramunė Bagdonaitė – Stelmokienė

Lektorė, praktikė, Socialinės gerovės centro vadovė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė
Edukologijos doktorantė

Mokslinės veiklos kryptys:
Socialinio darbo studentų praktikos reikšmė mokymosi procese, socialinis darbas su socialinės rizikos grupėje esančiais vaikais, savaiminis mokymasis, vaiko globa, savanorystė.

Dr. Rūta Meištė

Socialinių mokslų daktarė, lektorė, Ekonomikos ir verslo centro vadovė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė
Anglų kalbos filologė

Mokslinių interesų kryptys:
bankroto prognozavimas ir krizinės situacijos diagnozavimas įmonėje.

Dr. Vida Lukamskienė

Socialinių mokslų daktarė, lektorė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Socialinių paslaugų modernizavimas, rinkos modelio taikymas socialinių paslaugų sektoriuje viešojo valdymo kaitos kontekste.

Dr. Giedrė Baltrušaitytė

Socialinių mokslų daktarė, lektorė

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų (sociologijos) daktaro laipsnis

Mokslinių interesų kryptys:
sveikatos ir psichikos sveikatos sociologija, sveikatos politika, sveikata ir socialinė atskir

Evelina Darulienė

Lektorė, praktikė

Išsilavinimas:
Socialinio darbo magistrė

Rokas Jankauskas

Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Teisės magistras

Dr. Iveta Varnagirytė – Kabašinskienė

Biomedicinos srities mokslų daktarė, lektorė

Išsilavinimas:
Biomedicinos srities (Ekologijos ir aplinkotyros kryptis) mokslų daktarė

Mokslinių interesų kryptys:
Aplinkotyra, bendroji ekologija, žmonėms teikiamos ekosistemų paslaugos ir darni plėtra.

Saulius Kromalcas

Lektorius, praktikas

Išsilavinimas:
Verslo administravimo magistras

Mokslinės veiklos kryptys:
Marketingas, Marketingo tyrimai, Ženklodara, Turizmo verslo organizavimas.